Huawei U220 TNV6U220 20 x 10 Gbit/s Universal Line Service Processing Board V6U401 OSN 9800

Model: TNV6U220

Part No.:

Name: U220

Application: OSN 9800

Category:

Huawei U220 TNV6U220 20 x 10 Gbit/s Universal Line Service Processing Board V6U401 OSN 9800

 

 

Contact Us


    Main Menu